Archives : July 1st, 2020

LKAS – Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường trên Acura

LKAS – Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường trên Acura

Trong những chuyến đi dài luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ, cũng như hạn chế sự căng thẳng thì AcuraWatch đã giải quyết rất tốt bài toán đó.

Continue reading